Selskabsret - Korret oprettelse af selskaber og fonde mm.

Dansk selskabsret med advokat Jackie Phillip der har fokus på  selskabsretten og kapitalmarkedsretten  samt kapitalselskaber.

Ofte stillede spørgsmål indenfor selskabsretten

 • Hvad er selskabsret?
 • Hvilken selskabsstruktur?
 • Hvilke selskabsformer?
 • Hvor lang tid tager det at oprette et selskab og hvad koster det?

Der er rigtig mange spørgsmål, der gør sig gældende når vi taler om den danske selskabsret. Der er adskillige forbehold samt fordele og udbytte forbundet ved hver selskabsform.

Uanset selskabskonstuktion, er det vigtig med pålidelige og korrekt rådgivning. Dette fra en advokat som har et dybdegående kenskab til alle forbehold der er omfattert af selskabsretten.

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har en stor berøringsflade indenfor det danske erhvervsliv, hvilket giver en betydelig indsigt i kommercielle forhold og en rådgivning, der også er forretningsmæssig optimal og bæredygtig.

Pålidelig rådgivning om selskabsstruktur samt oprettelse af selskabsform

Rådgivning omkring selskabsret, hvor vi besparer alle spørgsmål vedrørende selskabsretten og hvor vi i forbindelse med selskabsretten bl.a. hjælper med stiftelse og oprettelse af:

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Interessentskaber
 • Kommanditselskaber
 • Partnerselskaber
 • Andelsselskaber
 • Fonde og foreninger

Rådgivning om selskabsret er en af kontorets kernekompetencer.

Set i lyset af den nye Selskabslovs ikrafttræden, hvorved anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven er samlet i én lov, er der en række forhold, som alle selskaber skal være opmærksomme på.

For eksempel kan der være behov for opdatering af vedtægter, ejeraftaler og forretningsordener med det formål at bringe dokumenterne i overensstemmelse med selskabsloven.

Endvidere er P/Sér (Partnerselskaber) som selskabsform i visse tilfælde blevet mere aktuel end tidligere med den nye Selskabslov.

Korrekt og sikker dag til dag stiftelse af bl.a. anpartselskaber, aktiselskaber og fonde mm.

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har online adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor vi kan tilbyde at stifte anparts- og aktieselskaber fra dag til dag, til rimelige priser.

Vi stiller os til rådighed i alle spørgsmål vedrørende aktieselskaber anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma hjælper blandt andet med:

 • Stiftelse
 • Kapitalstruktur
 • Aktier og anparter
 • Aktieklasser
 • Kontrolforhold
 • Vedtægter
 • Planlægning og gennemførelse af generalforsamlinger
 • Bestyrelse og direktion
 • Tilsynsråd
 • Årsrapport og revision
 • Erstatningsansvar
 • Udbytte, aktionærlån, erhvervelse af egne aktier, aktieoptioner, warrants
 • Fusion, omdannelse, spaltning eller likvidation