Bestyrelse - Artikel med guide og fakta om danske bestyrelser

Er du i en bestyrelse eller ønsker du at gøre karriere som professionel bestyrelsesmedlem?

Hos Board Institute bliver du et mere kompetent bestyrelsesmedlem. Du får værktøjskassen fyldt op med de nødvendige og tidsaktuelle redskaber til at drive en virksomhed med dine andre bestyrelseskollegaer.

Det kan også være du netop vil have fokus på at komme ind i en eller flere bestyrelser og have det som levevej. I det tilfælde er uddannelsen helt nødvendig for dit virke.

Dine fordele & udbytte hos Board Institute

 • Øget job & karrieremuligheder
 • Opnå en højere og mere attraktiv lønpakke samt bonus
 • Unik én til én sparring og adgang til et stort erhvervsnetværk
 • En 100% dedikeret uddannelse af top profiler i Dansk erhvervsliv
 • Uddannelse med konkret viden og knowhow inkl. eksamen og diplom

Board Institute Certifikat for betået bestyrelsesuddannelse

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Hos Board Institute modtager du certifikat på dine kompetencer. Med dit eksamensbevis står du langt stærkere i den fremadrettet karriere som enten formand eller bestyrelsesmedlem.

Du får endvidere overblik og økonomisk sans til at træffe de rigtige beslutninger. Du bliver klædt på til at lave den rigtige strategi for den virksomhed du sidder i bestyrelsen i.

Du bliver med andre ord en bedre menneskekender og får ansat de rigtige folk omkring dig og som bestyrelsesformand de rigtige bestyrelseskollegaer.

Læs mere om Board Insitute bestyrelsesuddannelse


Danske bestyrelser og fakta som du bør vide

Grundlæggende fakta om Danske bestyrelser

I et A/S aktieselskab skal man have en bestyrelse i Danmark, i et ApS er det valgfrit. Der er ikke nogle regler for hvornår man kan indtræde i en bestyrelse man skal blot være myndig og ikke underværgemål.

Dog er der i bank sektoren strenge regler til uddannelse og ”fit and prober” mv. Så det er helt afgørende, at man selv sørger for uddannelse, når man vil ad bestyrelsesvejen.


 • Hvad er en bestyrelse?

  En bestyrelse er det øverste ledelsesorgan i en virksomhed. Alt overordnet ledelse ligger ved bestyrelsen. Typisk tegner bestyrelsen også virksomheden formelt.

  Interessen for bestyrelse i Danmark


  De mest populære områder i Danmark


  Relaterede emner til bestyrelse


  Relaterede søgetermer i kraftig vækst

 • Hvad laver bestyrelser?

  Bestyrelsen træffer alle overordnede beslutninger og er ansvarlig for bogføring, kapitalberedskab og strategi, samt alt overordnet ledelse. Desuden er bestyrelsen ansvarlig for at ansætte og afskedige direktionen, og er ansvarlig for direktionen.

 • Forretningsorden i en bestyrelse?

  • Overordnet ledelse
  • Strategi
  • Ansættelse / afskedige direktøren / direktionen
  • Ansvarlighed for bogføringen kører betryggende
  • At Selskabet / Virksomheden overholder alle regler og love
 • Sammensætning af bestyrelser?

  Bestyrelsen skal have minimum 3 medlemmer jf. Selskabsloven.

  Der bør være maksimum 10 medlemmer. Og alle bør have forskellige kompetencer at byde ind med. En typisk bestyrelse i en mellemstor virksomhed har 4-5 bestyrelsesmedlemmer.

  Vedrørende kønsfordeling blev der i december 2012 indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan.

  Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

  Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politik. Desuden vil styrelsen følge udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser. Modsat i Norge er der en konkret lov herom, der skal følges.

 • Valg til bestyrelsens regler?

  Bestyrelsen vælges altid af generalforsamlingen og typisk for 1 år ad gangen.

 • Suppelant til bestyrelsen?

  Suppleanter til erhvervsbestyrelser er ikke så hyppigt forekommende, det er mest til foreninger mv.

 • Bestyrelsens opgaver?

  Overordnet ledelse
  Strategi
  Ansættelse / afskedige direktøren / direktionen
  Ansvarlighed for bogføringen kører betryggende
  At Selskabet / Virksomheden overholder alle regler og love

 • Hvad består en bestyrelse af?

  En bestyrelse består typisk af 3-5 medlemmer.

 • Hvordan opbygges de professionelle bestyrelser?

  Bestyrelsen er ansvarlig for virksomhedens drift. Det er et personligt ledelsesansvar. SÅ har bestyrelsesmedlemmet ”sovet i timen” eller ikke udført sit arbejde godt nok, og der er et ansvarsgrundlag og et tab for tredjemand, så skal der betales erstatning.

 • Hvor mange medlemmer skal der være i en bestyrelse?

 • Hvad er en bestyrelsesforening og bestyrelsens ansvar?


Termer for bestyrelse fra Google Trends

De 12 mest søgte bestyrelsestermer på Google.dk

Herunder en dybdegående guide omkring de 12 mest søgte ord i relation til bestyrelse på Google.dk i Danmark. Der er tale om ord og begreber samt beslægtede termer.

Data er leveret via Google Trend™ og de dybdegående analyser samt research af data og grafik er udarbejdet af Christian Illerup – der er stifter af  Apely.com. Christian står endvidere bag adskillige netmedier og APP platforme med fokus på data og analyseværktøjer.

 • 1. Bestyrelse

  Søgninger på bestyrelse på Google.dk seneste år

  (1.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelse” på Google.dk  over 12 mdr.

  Intresse for bestyrelse seneste år i følge Google Trends

  (1.2) Grafen viser interessen for “bestyrelse” på Google.dk  over 12 mdr.

  Hvad er en bestyrelse kort fortalt

  En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation som en forening eller et selskab. Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere og har til opgave at forestå den overordnede ledelse af organisationen herunder at ansætte en kvalificeret daglig ledelse. Kilde: Wikipedia.org

  (1.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelse er 880 pr. måned / 10.560 årligt.

 • 2. Bestyrelsesformand

  Så manger søger bestyrelsesformand på Google.dk

  (2.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesformand” på Google.dk over 12 mdr.

  Interessen for bestyrelsformænd i ental over 1 år

  (2.2) Grafen viser interessen for “bestyrelse” på Google.dk over 12 mdr.

  Hvad er rollen som bestyrelsesformand?

  Bestyrelsesformanden er bindeleddet mellem bestyrelses og direktionen. Det er kun formanden der bør kommunikere med direktionen, ikke de menige medlemmer.

  Formanden indkalder til møder, sørger for alle bestyrelsesmedlemmerne modtager det materiale der skal drøftes i god tid, og er med andre ord koordinator på ledelsesorganet.

  (2.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesformand er 390 pr. måned / 4.680 årligt.

 • 3. Bestyrelsesuddannelse

  Efterspørgelse på bestyrelsesuddannelser er stor på Google.dk

  (3.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesuddannelse” på Google.dk over 12 mdr.

  Interessen for en bestyrelsesuddanelse over 12 måneder i Danmark

  (3.2) Grafen viser interessen for “bestyrelsesuddannelse” på Google.dk over 12 mdr.

  Om bestyrelsesuddannelsen Board Institute

  Board Intitute er en bestyrelsesuddannelse der udbydes af Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og en uddannelse der retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere her

  (3.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesuddannelse er 320 pr. måned / 3.840 årligt.

 • 4. Bestyrelsesmedlem

  Søgninger på bestyrelsesmedlem på google.dk seneste 12 måneder

  (4.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesmedlem” på Google.dk over 12 mdr.

  (4.2) Grafen viser interessen for “bestyrelsesmedlem” på Google.dk over 12 mdr.

  Opgaverne som bestyrelsesmedlem

  Opgaverne er alt andet end daglig drift, overordnet ledelse er nøgleordet. Dir bestyrelseshonorar skal altid aftales med formanden og / eller generalforsamlingen (ejerne), og det varierer alt efter risiko og størrelse på virksomheden.

  I en lille eller mellemstor virksomhed bør du som almindelig medlem have minimum 50.000 kr. årligt. Formandens honorar er dobbelt så stort. Der er ikke mere ansvar som formand men der er mere koordinering og kommunikation med den daglige ledelse.

  • Opgaver som bestyrelsesmedlem
  • Løn som bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsesmedlem søges
  • Hvordan bliver man bestyrelsesmedlem
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  (4.3) Gns. antal Google søgninger på bestyrelsesmedlem er 320 pr. måned / 3.840 årligt.

 • 5. Bestyrelsesmøde

  Fakta om et bestyrelsesmøde

  (5.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesmøde” på Google.dk over 12 mdr.

  Interessen for bestyrelsesmøder det seneste år med data fra Google Danmark

  (5.2) Grafen viser interessen for “bestyrelsemøde” på Google.dk over 12 mdr.

  Et eksempel på hvordan et bestyrelsesmøde foregår

  På et bestyrelsesmøde er der altid en standard agenda, så som hvad er der sket siden sidst (direktionen fortæller), gennemgang af revisions protokol, meddeler fra formanden, gennemgang af en frisk balance mv. Dernæst er der punkter til behandling på mødet.

  (5.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesmøde er 260 pr. måned / 3.120 årligt.

 • 6. Bestyrelseshonorar

  Hvor meget modtager man i bestyrelseshonorar og hvor mange søge på Google

  (6.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelseshonorar” på Google.dk over 12 mdr.

  Interessen for hvaf honoraret er for bestyrelsesmedlemmer

  (6.2) Grafen viser interessen for “bestyrelseshonorar” på Google.dk over 12 mdr.

  Hvor meget modtager man årligt i bestyrelseshonorar?

  I en lille eller mellemstor virksomhed bør du som almindelig medlem have minimum 50.000 kr. årligt. Formandens honorar er dobbelt så stort.

  Sørg altid for, at der laves en bestyrelseskontrakt inden du tiltræder, altså hvad skal du have i honorar og hvor tit skal I mødes. Det er almindeligt at mødes hver 2. måned.

  VIGTIGT! Du bør kræve dit bestyrelseshonorar betales bagud hvert kvartal, ikke kun 1 gang årligt.

  (6.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelse er 140 pr. måned / 1.680 årligt.

 • 7. Bestyrelsesansvar

  Fakta om et bestyrelsesansvar eller rettere det ansvar der er i bestyrelser

  (7.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesansvar” på Google.dk over 12 mdr.

  Intressen for at vide mere om ansvaret i en bestyrelse kan ses via Google Trend

  (7.2) Grafen viser interessen for “bestyrelsesansvar” på Google.dk over 12 mdr.

  Er det et personligt ansvar ved at sidde i en bestyrelse?

  Der er et betydeligt og personligt ansvar ved at sidde i en bestyrelse.

  Derfor skal alle processer og regnskaber mv. kontrolleres før end du indtræder i en bestyrelse.

  Du hæfter personligt med alt du ejer, og vil blive sagsøgt, hvis du tilsidesætter dine pligter, og nogen lider et tab hvor der er et ansvarsgrundlag.

  I Danmark skal 4 betingelser kumulativt være opfyldt før end man kan få erstatning, herunder der skal være lidt et dokumenteret tab, der skal være et ansvarsgrundlag (du skal have lavet en fejl eller undladt at handle), der skal være adækvans (det er påregneligt), og der skal endelig som 4. punkt være årsagssammenhæng mellem tabet og fejlen du har begået. Er alle 4 betingelser opfyldt skal der betales erstatning til skadelidte.

  (7.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesansvar er 140 pr. måned / 1.680 årligt.

 • 8. Bestyrelsesposter

  Der søges på bestyrelsesposter på Google og det kræver et stort arbejde og ansvar

  (8.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesposter” på Google.dk over 12 mdr.

  Interessen for posten som bestyrelsesformand eller medlem af en bestyrelse er stor

  (8.2) Grafen viser interessen for “bestyrelsesposter” på Google.dk over 12 mdr.

  Lær de forskellige poster i en bestyrelse at kende

  Med orden i tingene og en fyldt redskabskasse, som du lærer på dit kursus hos Board Institute, kan du bestride mange bestyrelsesposter.

  Men virksomheder i krise kræver altid mere tid, så hvis du sidder i bestyrelser hvor virksomheden går godt, kan du godt have op til 30 bestyrelsesposter. Men det kræver personlig disciplin og at du arbejder struktureret.

  (8.3) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesposter er 110 pr. måned / 1.320 årligt.

 • 9. Bestyrelsesansvarsforsikring

  Det er vigtigt at du tegner en bestyrelsesansvarsforsikring

  (9.1) Grafen viser søgninger på “bestyrelsesansvarsforsikring” på Google.dk over 12 mdr.Intressen for en ansvarforsking i bestyrelser

  (9.2) Grafen viser interessen for “bestyrelsesansvarsforsikring” på Google.dk over 12 mdr.

  Skal du eller tegne en ansvarsforsking på vegne af bestyrelsen

  Ja, du bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Eller selskabet bør for dens bestyrelsesmedlemmer.

  En advokat har en lovpligtig advokat ansvarsforsikring, der også dækker bestyrelsesarbejde, så er der en advokat i bestyrelsen bør det ikke være nødvendigt.

  (9.3) Gns. antal søgninger på bestyrelsesansvarsforsikring er 110 pr. måned / 1.320 år.

 • 10. Kvinder i bestyrelser

  Vi skal have flere kvinder i bestyrelserne

  (10.1) Grafen af søgninger på “kvinder i bestyrelser” på Google.dk over 12 mdr.

  Der er brug for flere kvinder i de danske bestyrelser

  Vedrørende kønsfordeling blev der i december 2012 indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan.

  Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

  Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politik. Desuden vil styrelsen følge udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser. Modsat i Norge er der en konkret lov herom, der skal følges.

  Kvinder i bestyrelser giver i øvrigt en rigtig god dynamik, og kan anbefales, lad os få flere kvinder i de danske bestyrelser.

  (10.2) Gns. antal søgninger på kvinder i bestyrelser er 110 pr. måned / 1.320 år.

 • 11. Bestyrelsesforsikring

  Hvorfor er en bestyrelsesforsikring en rigtig god ting at sikre sig med

  (11.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesforsikring” på Google.dk over 12 mdr.

  Ja eller nej til en bestyrelsesforsikring?

  Du eller selskabet bør for dens bestyrelsesmedlemmer bør tegne en bestyrelsesforsikring, der også kaldes for en bestyrelsesansvarsforsikring.

  En advokat har en lovpligtig advokat ansvarsforsikring, der også dækker bestyrelsesarbejde, så er der en advokat i bestyrelsen bør det ikke være nødvendigt.

  (11.2) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesforsikring er 70 pr. måned / 840 årligt.

 • 12. Bestyrelsesevaluering

  Evalueringer i bestyrelser kaldes også for bestyrelsesevaluering

  (12.1) Grafen viser antal søgninger på “bestyrelsesevaluering” på Google.dk over 12 mdr.

  Bestyrelsesevalueringen bør ske min. 1 gang årligt

  Du skal evaluere dig selv som bestyrelse og det er en rigtig svær disciplin. Det bør gøres minimum 1 gang årligt. Brug evt. en konsulent hertil. Og husk bestyrelsesposten er ikke en livstids post, du skal gå når du ikke kan bidrage længere, lad nye kræfter komme til.

  (11.2) Gns. antal Google.dk søgninger på bestyrelsesevaluering er 30 pr. måned / 360 årligt.


Board Institute er en målrettet bestyrelsesuddannelse i København

Board Institute udbyder markedets bedste uddannelse for dig der vil i bestyrelse

Med vores bestyrelsesuddannelse får du den dybdegående indsigt i alle sider af bestyrelsesarbejdet, der er nødvendig for at sammensætte en god bestyrelse samt bestride en bestyrelsespost. Uddannelsen består af 5 moduler, der vil lære dig alt fra regnskab til selskabsret, rolletyper og hjerneforskning.

På bestyrelsesuddannelsen vil du blive undervist af både top profesionelle erhvervsfolk, forskere og succesfulde iværksættere. Dermed får du både et solidt teoretisk grundlag at arbejde ud fra og inspiration fra den virkelige verden.

Kom med på bestyrelseskonference og øg dine kompetencer til brug i bestyrelser

Der findes et hav af bestyrelsesdøre i både nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er mulighed for at få en plads ved bestyrelsesbordet, hvis du altså har de rette kompetencer. Bestyrelsesarbejde er derfor ikke kun for eliten.

Men det er essentielt, at få struktur i sit netværk og styrke sine kompetencer, hvis man vil gå denne vej og dermed have bestyrelsesarbejde som sit job, helt eller delvist.

Denne bestyrelseskonference vil optimere dine kompetencer, og hjælpe dig til en plads ved bestyrelsesbordet. Endvidere vil du som ny iværksætter, eller hvis du ejer en virksomhed i drift, blive klædt på til at drive denne virksomhed til stor succes.

Du behøver ikke at have en bestyrelse i din virksomhed, eller at sidde i en bestyrelse i forvejen for at deltage. Her får du de helt nødvendige værktøjer til det at drive virksomhed, og til en yderst billige pris.

Advokat Jackie Phillip er styrmand på Board Institute og Jackie er grundlægger af blandt andet Jackie Phillip & Co. Advokatfirma samt bestyrelsesformand for adskillige virksomheder og medejer af en række virksomheder.

Vi inviterer både dig, dine kollegaer og dit netværk til denne bestyrelseskonference, som du bare ikke må misse, hvis du vil blive skarpere til at drive virksomhed. Det kan også være en ”teaser” til vores egentlige uddannelse, der tager 6 måneder, bygget op om 5 moduler.

Vigtigt! Derfor tilbyder vi ikke blot et bestyrelseskursus

Det der er afgørende hos os er det store netværk du bygger ved at deltage i bestyrelseskonferencen eller på bestyrelseskurset.

I forretningsverdenen og bestyrelsesverdenen er et godt netværk helt afgørende, og vil sikre din fremtid. Husk at giv noget, før end du kan tage noget….


Det udtalelser for vores kursister 

 

Hvis man vil øge sine kompetencer, karrieremuligheder og indtjeningsmuligheder, skal man tage uddannelsen hos Board Institute i København, kan klart anbefales.

Jeg fik opbygget det bedste netværk på bestyrelsesuddannelsen hos Board Institute

Yderst professionel læring og aktuelle emner, min værktøjskasse til at lede min virksomhed og optimere den, er intakte nu.

Jeg tog uddannelsen på hold 1 i 2017/2018 og oplevede et meget veldesignet kursus med levende og relevante undervisere. Uddannelsen bragte mig rundt om alle facetter af bestyrelsesarbejdet og gjorde mig i stand til at varetage vægtige bestyrelsesposter efterfølgende.

Ønsker du at øge dine kompetencer, karrieremuligheder og indtjeningsmuligheder..?

Ønsker du fremadrettet at kunne bidrage lokale, nationale og internationale virksomheder med unik viden og knowhow? eBestyrelsesuddannelse hos Board Instittue sikrer dig disse muligheder.

Udfyld formularen herunder hvis du ønsker mere information og en uforpligtende snak omkring hvordan vores vores bestyrelsesuddannelse eller konference kan styrke både dine kompetencer og øge din indtjening.

1

Få tilsendt materiale

Jeg accepterer tilmelding til nyhedsbrev fra Board Institute v/ Jackie Phillip & Co. Advokatfirma.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right


logo-footer