BOARD INSTITUTE – Kendt som Danmarks bedste bestyrelsesuddannelse!

Vi havde forrige mandag, den 30. januar 2023, et totalt udsolgt hold med 70 deltagere på uddannelse, modul 1 ud af 3 heldagsmoduler. Det var en fantastisk dag fyldt med super god energi og læring, samt netværk!

Kursisterne lærte fra underviser advokat (H) Jackie Phillip hvordan man undgår at få et ansvar på sig. Man hæfter jo personligt i bestyrelsesarbejdet, hvis man skulle være så uheldig at gå konkurs i en virksomhed. Det jo ikke ulovligt at gå konkurs, men kurator i et konkursbo kigger på i oprydningsprocessen, om den tidligere ledelse har handlet ansvarspådragende.

Hvornår handler man ansvarspådragende?

Her kigger vi på loven, og vi kigger på retspraksis, begge er lige store retskilder. Fsva. loven ser vi på 2 centrale bestemmelser, der er Selskabslovens § 361 og § 115.

 • 361:
 • Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne.
 • 115:
 • I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at:
  • 1)bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
  • 2)der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  • 3)bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
  • 4 )direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  • 5)kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Hvis den tidligere ledelse har overtrådt ovennævnte, er der et ansvarsgrundlag. Der er 3 yderligere betingelser, for at man kan ifalde erstatning, og det er, at der skal være et dokumenteret tab, der skal være årsagssammenhæng og adækvans. Er alle 4 betingelser opfyldt, skal der udbetales erstatning til konkursboet. Det er i øvrigt også disse 4 erstatningsbetingelser der altid gælder, i alle former for erstatning uden for kontrakt.

Udover loven som retskilde, er retsafgørelser fra Højesteret altid aktuelle, og en lige så stor retskilde som selve loven, bemærk dette! På uddannelsen forrige mandag gennemgik vi Capinordic Bank sagen. Den omhandlede et erstatningskrav mod de tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer ifm. ledelsen af banken, der gik konkurs i 2008. Sagen blev afgjort i Højesteret i 2019. Der var et krav på 185 mio.dkk, men sagen endte med en dom på 89 mio. dkk. Sagen er juridisk interessant, og i relation til hvervet som bestyrelsesmedlem, idet den som første afgørelse nogensinde åbner op for, at ledelsen indrømmes ”et forretningsmæssigt skøn”. Det amerikanske princip; ”Business judgment rule” blev altså for første gang en gangbar retning i Danmark, når vi taler om hvordan ledelser bør agere. Herved indrømmes ledelsen et skøn til at drive forretningen, og viser det sig det skøn er forkert senere, er de ikke nødvendigvis skyldige og erstatningsansvarlige i en konkurs.

Det var den første Højesteretsdom i kølvandet på finanskrisen indenfor bankværdenen. Det er en helt afgørende dom og retskilde i alle erstatningssager, der kommer fremover, i forretninger der går konkurs, og hvor der tillige har været et (måske forkert) skøn af ledelsen i forbindelse med drift af forretningen.

En spændnde sag er også Roskilde Bank sagen, hvor bestyrelsen blev fritfundet mens direktøren blev kendt skyldig – Den kan du kan læse mere om her.

Vi havde også på uddannelsesdagen Niels Mikkelsen på visit, tidligere CEO i IC-Company, og som har prøvet det med erstatning for bestyrelsesarbejde på egen krop. Han sad kortvarigt i Hesalights bestyrelse, og fortalte om do and donts i forbindelse med sin due diligence, når en bestyrelsespost skal indtages…

Iris Engelund var også forbi og fortalte om, hvordan du sætter dit bestyrelsestalent i spil. Iris er en af de førende eksperter inden for talentudvikling. Hun kan afdække talenter ”in real time”, og åbner op for hvordan du på bestyrelsesniveau kan arbejde med virksomhedens talentpotentiale på en ny og innovativ måde.

Læs mere om at sætte dine talenter i spil her

Vores uddannelsesdirektør Marius Sangild fortæller om dagen:

Det er fantastisk at se vores studerende netværke, på det niveau som det gør. Dagen er selvfølgelig fyldt med faglighed og den bedste teoretisk læring, men hos Board Institute gør vi også alt hvad vi kan, for at vores studerende møder de mest relevante profiler og tager nye professionelle og personlige relationer med hjem. Der kan ske udveksling af bestyrelsesposter, nye idéer til virksomhedsvækst eller hjælp til ledelse- og strategidilemmaer, som man ikke har kunne knække selv. Vi bistår også på Board Institute med facilitering af bestyrelsesposter mellem modulerne,

Vi skræddersyer vores forløb med nøje planlagte bordplaner, så man alle sammen sidder med relevante nye sparringspartnere og dertil også arbejder gruppebaseret på uddannelsen med cases. Til dette modul havde vores bord nr. 5 en så god connection med hinanden at de endte med at booke et bord på restaurant, hvor de om nogle uger igen skulle mødes, bare uden for uddannelsen. De kunne alle sammen bruge hinanden og klikkede rigtig godt. Dét er den gode netværksoplevelse, som vi altid går efter at skabe på uddannelsen.

Læs også om fremtidens trends i bestyrelser her.

Vi glæder os allerede til næste modul på bestyrelsesuddannelsen.logo-footer