Få bestyrelsescertifkat som bevis på dine kvalifikationer

Få viden, værktøjer og styrk dine faglige kompetencer

Øg din karriere og dine indtjeningsmuligheder

Bestyrelsesuddannelse inkl. certifikat og undervisning fra førende eksperter​

Pris kr. 22.500 ex. moms

Invester effektivt i din fremtid med et unikt uddannelsesforløb hos Board Institute.

Styrk dine faglige kompetencer

Bliv certificeret bestyrelsesmedlem

Øg karriere- og indtjeningsmuligheder 

Få viden, værktøjer og det rigtige netværk 

Hjælp fra DK’s mest succesfulde iværksættere

Board Institute er en bestyrelsesuddannelse for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, og for dig der refererer til bestyrelser eller driver selvstændig virksomhed. Undervisningen foregår midt i København.

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, de retslige rammer, bestyrelsesarbejde og succesfulde iværksættere.

Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter den mundtlige eksamen modtager du et eksamensbevis.

""
1

Få info om bestyrelsesuddannelsen hos Board Institute i København.

JA TAK -  jeg accepterer at tilmelde mig nyhedsbrev fra Board Institute v/ Jackie Phillip & Co. Advokatfirma.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

bevis på dine færdigheder

Uddannelsesbevis - Eksamineret certifikat til bestyrelser

Tilmeld dig uddannelsen

Tilmeld dig Board Institute og kom på et af de kommende hold i 2019 eller 2020. Gennem Board Institute vil du få rig mulighed for at tilegne dig nye arbejdsmetoder, da bestyrelsesuddannelsen er opdelt i 5 moduler + 1 eksamen.

2019

 • Hold 1

  Opstart & datoer for hold 1

  • 1 modul d. 30 januar 2019
  • 2 modul d. 26. februar 2019
  • 3 modul d. 19 marts 2019
  • 4 modul d. 22 april 2019
  • 5 modul d. 14 maj 2019
  • Eksamen afholdes i maj/juni 2019
 • Hold 2

  Opstart & datoer for hold 2

  • Modul 1 d. 13 august 2019
  • Modul 2 d. 5 september 2019
  • Modul 3 d. 10 oktober 2019
  • Modul 4 d. 14 november 2019
  • Modul 5 d. 3 december 2019
  • Eksamen afholdes i december 2019

2020

 • Hold 1

  Opstart & datoer for hold 1

  • 1 modul d. 30. januar 2020
  • 2 modul d. 26. februar 2020
  • 3 modul d. 10. marts 2020
  • 4 modul d. 22. april 2020
  • 5 modul d. 14. maj 2020
  • Eksamen afholdes i maj/juni 2020
 • Hold 2

  Opstart & datoer for hold 2

  • Modul 1 d. 13. august 2020
  • Modul 2 d. 3. september 2020
  • Modul 3 d. 22 oktober 2020
  • Modul 4 d. 5. november 2020
  • Modul 5 d. 3. december 2020
  • Eksamen afholdes i december 2020

Over 200 kursister kan ikke tage fejl!
– læs udtalelser om uddannelsen…

Malene Hallund, Specialtandlæge der har taget bestyrelsesuddannelse hos Board Institute

Fakta om Malene Hallund

Malene Hallund
Specialtandlæge
Website: https://bredgade.dk

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

OM BESTYRELSESUDDANNELSEN

Jeg deltog på bestyrelsesuddannelsen i 2018/2019, og kan på det varmeste anbefale at deltage, hvad enten du er selvstændig erhvervsdrivende, gerne vil arbejde i – eller allerede sidder i en bestyrelse.

Uddannelsen er yderst professionel organiseret. Alt det praktiske kører på skinner, herunder er den løbende kommunikationen perfekt, pensum er tilpas omfangsrigt med gennemarbejdet inspirerende og lærerig materiale. De forskellige undervisere er alle professionelle foredragsholder fra dansk erhvervsliv.

Selve uddannelsen lyder måske som emne ikke så spændende, men den er på ingen måde kedelig. Jeg lærte utrolig meget, jeg kan bruge i min hverdag som ejer af en større virksomhed i Bredgade i København. Jeg har ligeledes fået styr på en del af de teorier, jeg bruger i praksis i de to mindre bestyrelser jeg allerede er aktiv i.

Jeg vil meget gerne anbefale denne bestyrelsesuddannelse, og er selv blevet både inspireret og klædt på til at deltage i bestyrelsesarbejde i andre virksomheder.

Poul Carstensen fra Duckwise - se anbefaling om bestyrelseuddannelse

Fakta om Poul Carstensen

Poul Carstensen
Vice President, Business Development
Website: www.duckwise.dk

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

OM BESTYRELSESUDDANNELSEN

Jeg deltog på bestyrelsesuddannelsen hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma i 2018 og tog uddannelsen da jeg i forvejen sidder i nogle bestyrelser og gerne ville opdaterer min teoretiske viden samt være bedre rustet til at kunne sidde med i diverse bestyrelser.

Fagligheden er i top og blanding af det teoretiske indhold samt undervisere med input fra personer der har en masse praktisk erfaring er helt suveræn. Godt fokus på de retslige rammer.

Jeg lærte utroligt meget igennem hele forløbet, og står i dag med en større og mere funderet viden end før, det har gjort en kæmpe forskel.

Anbefaling af Board Institute fra Sofie Brandi Petersen - Business Angel

Fakta om Sofie Brandi Petersen

Sofie Brandi Petersen
Business Angel

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

OM BESTYRELSESUDDANNELSEN

Jeg deltog i bestyrelsesuddannelsen i efteråret 2018. Jeg havde allerede bestyrelseserfaring, men ville gerne udstyres med konkrete værktøjer til at forbedre min indsats samt være sikker på, at jeg havde de lovgivningsmæssige aspekter helt på plads. Dette blev indfriet til fulde!

Det er et sublimt kursus, som var den perfekte balance imellem teoretisk viden, praktiske værktøjer og virkelig inspirerende gæsteforelæsere og gruppediskussioner. Jeg opnåede til fulde min ambition om blive bedre klædt på til at varetage mine poster og vil anbefale kurset til alle.

Er relevant for såvel bestyrelsesmedlemmer samt virksomhedsejere, der skal sammensætte en bestyrelse.

Fakta om Catharina Christiansen

Catharina Christiansen
Design & Entrepreneurship Freelancer

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

OM BESTYRELSESUDDANNELSEN

Foruden at jeg har fået et fantastisk netværk, har bestyrelsesuddannelsen hos Advokat Jackie Phillip også lært mig meget om mig selv og mine kompetencer.

Jeg er ung og har nok lidt længere udsigt til en bestyrelsespost end andre, men jeg kan nu snakke med om bestyrelsens ansvar og formål.

Bestyrelser skal også udfordres, hvilket først og fremmest kræver indsigt i deres arbejde. Det at modtage undervisning i blandt andet selskabsret, erhvervssociologi og regnskab, er desuden abnormt gavnligt for enhver selvstændig eller ansat.

Journalist Lise Leonhard Hjorth fra INQ anbefaler uddannelses hos Board Institute

Fakta om Lise Leonhard Hjorth

Lise Leonhard Hjorth
CEO, inq – Brand Activation Agency
Website: http://inq.dk

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

OM BESTYRELSESUDDANNELSEN

For at optimere, styrke og udvikle mine kompetencer som bestyrelsesmedlem, advisoryboard medlem og i relation til forretningsudviklingen i mine egne virksomheder.

Jeg har jeg gennemført bestyrelsesuddannelsen hos Board Institute på hold 2, 2018. Det har været en succes – fra line-up af meget kompetente undervisere til et moderne og disruptive pensum.

Og dertil har jeg haft stor glæde af netværket, som har vist sig både inspirerende, gensidigt og seriøst.

Board Institute er en bestyrelsesuddannelse
bestående af 5 moduler + 1 eksamen

Information om bestyrelses uddanelseInformation om bestyrelsesuddannelsen

På Board Institute skabes selve fundamentet for dit bestyrelsesarbejde med fokus på bestyrelsens ansvar og økonomiske rolle.

Du vil få forståelse for økonomistyring, risikostyring, love og regler samt bestyrelsens forpligtigelser. Vores undervisere er professionelle bestyrelsesmedlemmer, som igennem cases vil inspirere dig til, at skabe værdi i dit bestyrelsesarbejde.

Med vores bestyrelsesuddannelse vil du endvidere få en dybdegående indsigt i alle sider af bestyrelsesarbejdet, der er nødvendig for at sammensætte en god bestyrelse samt bestride en bestyrelsespost.

Uddannelsen består af 5 moduler, der vil lære dig alt fra regnskab til selskabsret, rolletyper og hjerneforskning.

På bestyrelsesuddannelsen vil du blive undervist af både top profesionelle erhvervsfolk, forskere og succesfulde iværksættere. Dermed får du både et solidt teoretisk grundlag at arbejde ud fra og inspiration fra den virkelige verden.

Læs videre sektion modulerne for en mere grundig gennemgang bestyrelsesuddannelsens 5 moduler.

1 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 1: Bestyrelsen i selskabsretligt perspektiv

Indhold og formål på det første (1) bestyrelsesmodul


Dette modul omhandler selskabsret, hvad en bestyrelse skal indeholder, sammensætningen af en bestyrelse, samt rekruttering til en bestyrelse.

På dette modul, ”Bestyrelsen i selskabsretligt perspektiv”, gennemgås teorier og begreber som stiller sig centrale i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Denne del af bestyrelsesuddannelsen vil desuden præsenterer dig for erhvervslivets forskellige virksomhedsformer, samt hvordan disse relateres til dit personlige ansvar og hæftelse.

Ansvar og muligt erstatningsansvar gennemgås, herunder mulig forsikringsdækning mv.

Underviseren på dette modul er advokat og iværksætter Jackie Phillip med gæsteunderviserene

Jesper Bergstrøm (kendt coach og foredragsholder samt iværksætter) og Uffe Ambjørn (Tidligere partner i Deloitte indenfor virksomhedstransaktioner og kapitalfremskaffelse, nu selvstændig iværksætter med eget firma)

2 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 2: Persontyper i bestyrelsen

Indhold og formål på det andet (2) bestyrelsesmodul


Dette modul omhandler, hvordan man sammensætter en bestyrelse med de rigtige mennesker. Bestyrelsens største aktiv er de mennesker der sidder i den, men værdien er betinget af deres evner til at samarbejde.

Du vil under modulet lære om din persontypes styrker i bestyrelsen og hvordan du spiller dig stærk, herunder:

 • Personlighedstræk – styrker og svagheder
 • Bestyrelsen som organisme
 • Samarbejde i bestyrelsen og rollefordeling

Underviseren på dette modul er sociolog Rikke Østergaard med gæst advokat Jackie Phillip.

3 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 3: Regnskabsforståelse set i et bestyrelsesperspektiv

Indhold og formål på det tredje (3) bestyrelsesmodul


Dette modul giver en forståelse for regnskaber, samt indsigt i, hvilke vigtige elementer i et regnskab, du som bestyrelsesmedlem skal kunne aflæse. Der introduceres en række teorier, modeller samt konkrete værktøjer til forståelse og analyse af håndtering af regnskaber.

Modulet giver indblik i den proces, fra de første trin i en årsrapports udarbejdelse, til den endelige årsrapport, herunder analyse heraf. Der bliver endvidere givet indblik i processerne omkring køb og salg af virksomheder, omstrukturering, samt redegørelse for begreberne ”makro”, ”økonomi” og ”CSR”. Du  vil kunne afkode faresignaler, interne som eksterne – hvilket giver dig mulighed for at reagere såfremt det er nødvendigt.

Efter dette modul, ”Regnskabsforståelse set i et bestyrelsesperspektiv”, vil man være i stand til, på et overordnet niveau, at redegøre og forstå grundlaget for en årsrapport, herunder indholdet heraf, faresignaler, ligesom man på et overordnet niveau vil være i stand til, selvstændigt, at foretage analyser af virksomheder samt værdisætte disse.

Underviseren på dette modul er Statsautoriseret revisor Bent Kofoed med gæst advokat Jackie Phillip.

4 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 4: Hjernen og bestyrelsen

Indhold og formål på det fjerde (4) bestyrelsesmodul


Dette modul omhandler, hvordan bestyrelsen sikrer sig, at de tager de rigtige beslutninger. I dette modul vil der blive lagt fokus på den nyeste forskning inden for neuro-decision-making og neuro-economics.

På bestyrelsesuddannelsen vil du få en indsigt i din egen hjerne, samt grundlaget for at træffe de gode beslutninger.

 • Viden om hjernen
 • Neuro-decision-making
 • Neuro-economics
 • Neuro leadership
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Hvordan man træner sin hjerne

Underviseren på dette modul er sociolog Rikke Østergaard med gæst advokat Jackie Phillip.

Modul 5: Bestyrelsens roller, strategi, online og turn arounds  

Indhold og formål på det femte (5) bestyrelsesmodul


Dette modul omhandler formandens rolle i bestyrelsen og det menige bestyrelsesmedlems rolle og arbejdsopgaver.

I modulet vil der bl.a. også være fokus på corporate communication, intern kommunikation og kommunikation på de sociale medier etc. Endvidere ligges der stort fokus på ansvaret ved at sidde i en bestyrelse.

Ved indtrædelse i bestyrelseserhvervet har bestyrelsesmedlemmerne bestemte rettigheder og pligter, som er væsentlige at kende til.

Dette modul indeholder en række teorier, som knytter sig til bestyrelsens overordnede pligter og rettigheder.

Modulet, ”Bestyrelsens roller, strategi, online og turn arounds”, har fokus på de juridiske aspekter inden for bestyrelsesarbejdet, da det er essentielt at forstå det bagvedliggende juridiske udgangspunkt for bestyrelsens handlinger. Med bestyrelsesuddannelsen får du desuden konkrete værktøjer til kortsigtet drift , samt langsigtet udvikling af virksomheden.

Der undervises ydermere i strategi, og relevante cases.

GÆST 1:

Morten Wagner kommer og taler om iværksætteri og online, samt sine egne erfaringer og tips til hvordan du lykkedes som iværksætter og/eller iværksætterbestyrelsesmedlem.

GÆST 2:

Claus Kjeldsen (Instituttet for Fremtidsforskning), se nærmere om Claus under fanen “undervisere”. Claus fortæller om fremtidens trends for iværksættere i bestyrelser om omverdenen.

***

Efter gennemførelse af Bestyrelsesuddannelsens 5 moduler følger en mundtlig eksamen. Pensum er efter tilmelding tilgængeligt online.

No show eller sygdom giver ikke ret til pengene tilbage, men et nyt modul på et andet tidspunkt kan tilbydes.

Eksamen afholdes på Amaliegade 9,2, 1256 København K

Mød dine undervisere der har uddannet og hjulpet
mere end 200 kursister
hos Board Institute

Morten Wagner stifter af dating.dk

Morten Wagner

Stifter af Dating.dk og manden bag Freeway koncernen
Morten Oliver Nicolai Wagner har en cand. jur. fra Københavns Universitet og er dermed uddannet jurist. Morten er derudover også uddannet pilot og en succesfuld iværksætter og er ejeren og manden bag Freeway ApS, der tæller en lang række net-tjenester, bl.a. Dating.dk.

Siden opstarten er Freeway koncernen vokset med mange af de største danske sociale netærk. Freeway har drevet mange forskellige projekter, primært indenfor internet- og mediebranchen, herunder Arto.dk, Single.dk samt Trendsales.dk.

I alt er Freeway involveret i lidt over 20 forskellige sider og vokser stadig hurtigt. Desuden vandt Freeway i 2007 juryens ærespris på New Media Days.

Claus Kjeldsen - Økonom og Administrerende direktør for om og Instituttet for Fremtidsforskning

Claus Kjeldsen

Tidligere Adm. direktør hos Instituttet for Fremtidsforskning
Claus Kjeldsen er tidl. Adm. direktør hos Instituttet for Fremtidsforskning, uddannet økonom fra Århus Universitet og en international kendt keynote speaker. Han har før arbejdet med diverse internationale samt globale virksomheder omhandlende større strategiske projekter.

Herunder detail brands, produktionsvirksomheder og offentlige institutioner. Han beskæftiger sig blandt andet med, hvordan virksomheder, bestyrelser og samfund strategisk bør tilpasse sig nutidige og fremtidige trends.

Claus har tidligere arbejdet som management konsulent og som Adm. direktør for iværksætter og turn around virksomheder.

Rikke Østergaard er Sociolog fra Københavns Universitet med en B.A. grad fra University of Sydney samt stifter af Erhvervssociologen

Rikke Østergaard

Sociolog, B.A. i filosofi og ejer af Erhvervssociologen
Rikke Østergaard er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har derudover en B.A. grad fra University of Sydney i filosofi og buddhistisk psykologi.

Rikke ejer Erhvervssociologen med ønsket om at skabe større vækst og agilitet hos virksomhederne og bestyrelser generelt. Hun bruger sin erfaring med narrativ coaching, terapi og meditation, til at skabe store resultater indenfor ledelsesudvikling, rekruttering, teambuilding, konfliktløsning, stress management samt mentaltræning etc.

Rikke har udgivet bogen; ”Sluk lige emhætten” og har massiv erfaring i at undervise bestyrelsesmedlemmer og andre top ledere i at bliver endnu bedre, samt give iværksættere de helt rigtige værktøjer.

Bent Kofoed - Statsautoriseret revisor

Bent Kofoed

Statsautoriseret revisor samt medejer af KRESTON CM
Bent Kofoed er statsautoriseret revisor samt medejer af KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab i København.

Bent har massiv erfaring i at rådgive såvel iværksættere som bestyrelseskandidater til iværksættervirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder.

Advokat Jackie Phillip har arbejdet sammen på forskellige projekter med Bent Kofoed i mange år, og sammen er de det bedste iværksætter team i København, når det kommer til rådgivning og sparring til erhvervsvirksomheder.

Bent kommer og fortæller, hvordan du som iværksætter eller bestyrelseskandidat i en iværksættervirksomhed knækker et regnskab, hvor faresignalerne er i et regnskab og i en virksomheds drift (inden det går galt), samt generelt klæder dig på, hvad enten du er iværksætter eller medlem af bestyrelsen i en iværksættervirksomhed.

Advokat Jackie Phillip har arbejdet sammen på forskellige projekter med Bent Kofoed i mange år, og sammen er de det bedste iværksætter team i København, når det kommer til rådgivning og sparring til erhvervsvirksomheder.

Jackie Phillip - Advokat

Jackie Phillip

Advokat og ejer af Jackie Phillip og Co. Advokatfirma
Jackie Phillip er uddannet advokat ved Bech-Bruun, og var i en årelang periode beskæftiget i dette Danmarks største advokatfirma med partner advokat Mogens Gaarden som principal.

Udover at rådgive i erhvervet og fast ejendom, er advokat Jackie Phillips spidskompetence netop at rådgive iværksættere og kandidater til en bestyrelse.

Han har studeret Top Management på Danske Bestyrelses advokaters bestyrelsesuddannelse, læst HD i ledelse og organisation, og er i bestyrelsen for en lang række selskaber.

Jackie driver også sit eget investeringsselskab, og har etableret sig med komiker Casper Christensen samt natklub-teamet Simon Frank & Simon Lennet, hvor de har natklubben At Dolores, Chateau Motel og tidligere restaurant Congo. Nu er Cocktailkompagniet også en del af porteføljen, der ejer og driver koncept cocktailbarer, benævnt efter postnummer

Jackie er ambassadør for Røde Kors, Mandela Bangle, Copenhagen Charityweek og Coolunite, og tidligere grundlægger af et landbrugsprojekt i Nicaragua.

Jesper Bergstrøm - kendt Underviser, coach, foredragsholder, forfatter og aktuel på TV kanalen DR1

Jesper Bergstrøm

Coach, foredragsholder, forfatter og aktuel i TV på DR1
Jesper Bergstrøm er ekspert i kropssprog, motivation og sammenhængen mellem krop og den indre psyke.

Jesper coacher og holder foredrag om kropssprog, salg, hvordan man læser andre mennesker, skaber tillid og gode relationer samt om hvordan man motiverer sig selv til at få en positiv og succesfuld hverdag.

Senest har Jesper Bergstrøm været aktuel med bogen “smil dig glad” samt med tv programmerne “taler du kropssprog?

Jesper har specialiseret sig i, at hjælpe sælgere, ledere og rådgivere til at få mere gennemslagskraft, ved at bruge deres kropssprog optimalt, for derigennem at få mere succes i sociale situationer som kundemøder, networking og præsentationer.

Han er også stor fortaler for, at være i godt humør og sprede god energi på arbejdspladsen og til alle mennesker omkring sig.

Jesper Bergstrøm er en energisk og passioneret coach og en meget populær og booket foredragsholder.

Jesper er flittigt brugt på både TV samt i radioen og naturligvis hos Board Institute.

Andrea Elisabeth Rudolph

Andrea Rudolph

Dansk radiovært og stifter af www.rudolfcare.dk
Andrea Elisabeth Rudolph er en dansk radio- og tv-vært kendt for bl.a. Radio 100FM, Radio24syv og Danmarks Radio P4.

Hun er også iværksætter og grundlægger af det eksklusive og bæredygtige skønhedsbrand Rudolph Care.

I 2009 lancerede Andrea verdens første verdens første Svanemærkede og Ecocert certificerede skønhedsprodukter, som er designet, udviklet og produceret i Danmark i samarbejde med de dygtigste danske eksperter. Siden har produkterne høstet mange priser og anerkendelse.

De første år var Rudolph Care en underskuds-forretning, men i 2012 landede virksomheden sit første overskud – og i 2016 steg overskuddet med to millioner kroner i forhold til året før og landede på overskud efter skat på 6,6 millioner kroner.

Rudolph Care har tre år i træk vundet dagbladet Børsens Gazelle-pris for vækst og solid bundlinje.

Flemming Christiensen - THINK ABOUT IT

Flemming Christensen

Coach for mere end 50.000 online og forfatter til 15 bøger
Flemming Christensen er stifter af Enneagrammet med over 50.000 brugere samt forfatter til 15 bøger. Han er certificeret hos The Enneagram Institute, New Ventures West, Leadership Circle og professor Ole Fogh Kirkeby.

Flemming vil inspirere dig til at betragte evnen til at udvikle nye færdigheder, håndtere flere perspektiver eller mindset’s samtidig – som forskellen på succes eller fiasko når strategien skal implementeres, virksomhedskulturen skal justeres eller organisationen skal forandres.

Han står bag THINK ABOUT IT der siden 1999 har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Microsoft, Novo Nordisk, Novozymes, Leo Pharma, Danske Bank, Pfizer, Danica Pension, Georg Jensen, Grundfos, Top Danmark m.fl.

Flemming har etableret en skole i Bhutan for 250 udsatte børn i med terre des homme, og underviser på Akademiet for Talentfulde Unge samt støtter DIGNITY’s arbejde mod tortur.

Thomas Rex Frederiksen

SPEAKER TRÆNER, BUSINESS MENTOR & EXECUTIVE COACH
Få mennesker i Danmark har haft så bred berøring med uddannelsesbranchen som Thomas, der bl.a. er stifter af Microworld 1996, teenage-camp konceptet True North i 2006, Speakers Club i 2008 og Elevate i Norge i 2013.

I dag driver han Academy For Public Speaking & fungerer som Netværks-Direktør & Coach for 350 ledere i netværket F5. Dertil holder han årligt 80 foredrag om Formidling, Det Personlige Lederskab & om Strategisk Networking.

Thomas hjælper ledere med at udvikle deres lederskab og så hjælper han dem med at manifestere det fra scenen – med at formidle deres visioner & budskaber med autenticitet & gennemslagskraft.

Thomas har delt scene med mere end 350 af verdens dygtigste ledere og eksperter. Han er blevet trænet af guruer som Keith Cunningham, T. Harv. Eker, Tony Robbins, Brian Mayne, Janet Attwood, John Gray, Marcus de Maria, Darren Hardy, Brendon Burchard, Ananda Giri, og mange flere – fra hvem han har høstet de mest effektive strategier til personlig vækst, ledelse og formidling.

Sara Amalie Ib - Din uddannelsesdirektør hos Board Institute

Sarah Amalie Ib

Uddannelsedirektør hos Board Institute
""
1

Få tilsendt materiale

Jeg accepterer tilmelding til nyhedsbrev fra Board Institute v/ Jackie Phillip & Co. Advokatfirma.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder