Bestyrelsesarbejde for virksomheder, fonde, foreninger samt frivilligt arbejde med velgørenhed

Professionelt bestyrelsesarbejde i foreninger, fonde, virksomheder samt frivilligt arbejde i bestyrelser for velgørende organisationer mm.

Søger du information om teori og praksis i en bestyrelse samt bestyrelsens lov, lønninger, honorar og eller ønsker du at komme på en bestyrelsesuddannelse og øge dine kompetencer og karrieremuligheder?

Herunder giver advokat Jackie Phillip dig en nøje guide til alt du bør vide om bestyrelsesarbejde samt mulighed for at komme på Danmarks bedste bestyrelsesuddannelse, der sikrer dig en fremtid som professionelt bestyrelsesmedlem. En fremtid hvor du fra dag ét kan tilskrive enhver virksomhed, forening, fond eller organisation værdi.

Bestyrelsesarbejdets 8 punkter:

 • Teori og praksis samt bestyrelses love
 • Professionel opbygning af en besyrelse
 • Bestyrelsesarbejde i foreninger, selskaber, fonde og organistationer for velgørenhed
 • Hvad kræver det af uddannelse at kunne arbejde professionelt i bestyrelser?
 • Sådan tilføjer du øjeblikkelig værdi – i enhver form for bestyrelse
 • TIP 1: Den skriftlige 100 dages plan for virksomhedens drift ved rekruttering af ny direktør
 • TIP 2: Husk at lave et ”strategidøgn”, mindst en gang om året hvor der KUN tales strategi
 • De bedste links om bestyrelsearbejde og bestyrelsesuddanelse

Teori og praksis samt bestyrelsens love

Hvis du ejer en mindre eller mellemstor virksomhed, vil vi anbefale, at du etablerer en bestyrelse.

Det kan være, at du har investorer, der med fordel kan få et bestyrelsessæde, der repræsenterer deres investering, eller du er ejerleder og blot ønsker en professionel bestyrelse der giver dig sparring.

I et A/S (aktieselskab) skal man have en bestyrelse i Danmark, i et ApS er det valgfrit, om der etableres en bestyrelse. Der er i øvrigt ikke nogle regler for hvornår man kan indtræde i en bestyrelse, man skal blot være myndig og ikke underværgemål.

Dog er der i bank sektoren strenge regler til uddannelse og ”fit and prober” mv. Så det er helt afgørende, at man selv sørger for uddannelse, når man vil ad bestyrelsesvejen.

Professionel opbygning af en bestyrelse

En bestyrelse er det øverste ledelsesorgan i en virksomhed. Alt overordnet ledelse ligger ved bestyrelsen. Typisk tegner bestyrelsen også virksomheden formelt, altså skal skrive under på vigtige dokumenter og kan fx købe/sælge fast ejendom og indgå lejeaftaler mv.

Der kan også etableres et såkaldt ”Tilsynsråd” i stedet for en bestyrelse, men det er sjældent vi ser den konstruktion. Hvis der er et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, fører denne blot tilsyn og er det kontrollerende organ, dvs. strategi mv. er ikke underlagt dette selskabsretlige organ.

Ellers er teknikken, at bestyrelsen træffer alle overordnede beslutninger og er ansvarlig for bogføring, kapitalberedskab og strategi, samt alt overordnet ledelse. Desuden er bestyrelsen ansvarlig for at ansætte og afskedige direktionen, og er ansvarlig for direktionen.

Det bemærkes, at det strategiske arbejde ligger i samarbejde med direktionen, men det er bestyrelsen der er ansvarlig for strategien. Bestyrelsen er også ansvarlig for bogføringen.

Det er et ”nyt” indsæt i Selskabsloven som en konsekvens af alle de konkurser der var under finanskrisen, så det er nu indskrevet i selve loven, at dette er bestyrelsens ansvar, at det kører som det skal og hele tiden er up til date, anbefales.

Bestyrelsesarbejde i foreninger, selskaber, fonde og organistationer for velgørenhed

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma er repræsenteret og ydfører professionelt bestyrelsesarbejde i mange danske bestyrelser der omfatter foreninger, selskaber, fonde samt frivilligt bestyrelsesarbejde ofr særlig udvalgte organistationer.

Det der er vigtigst i bestyrelsesarbejdet er struktur og overblik. Det er også vigtigt ikke at indgå i en bestyrelse, hvor økonomien ikke er gennemsigtig eller dårlig, eller man ganske enkelt ikke forstår produktet, eller den måde hvorpå der tjenes penge.

Husk også som bestyrelsesmedlem hele tiden at holde dig opdateret på virksomhedens likviditet, cashflow lyver aldrig. En god ide er at bede om kiggeadgang til virksomhedens bankkonti, så du engang i mellem kan logge på og se status.

Hvad kræver det af uddannelse at kunne arbejde professionelt i bestyrelser?

Man behøver ikke være advokat eller revisor for at indgå i en bestyrelse og udføre bestyrelsesarbejde. Der er brug for mange forskellige kompetencer i en bestyrelse, gør det du er god til, og oversælg dig ikke ved rekruttering til en bestyrelsespost.

Dygtiggør dig indenfor de felter du mestrer bedst, men som basis, sørg for altid at være ”up to date” med alle nye juridiske regler for bestyrelsesarbejdet, og se på faresignalerne i den potentielle virksomheds drift, hvis du indtræder i en ny bestyrelse.

Sådan tilføjer du øjeblikkelig værdi – i en enhver form for bestyrelse

Et sted du altid indledningsvist kan skabe værdi, hvis du ”flirter” lidt med en bestyrelse eller virksomhedsejer om evt. indtrædelse i bestyrelsen, er ved at få finpudset den lovpligtige bestyrelsens forretningsorden.

Med ovenstående forstås selve kompetencefordelingerne der er mellem ejerne, bestyrelsen og direktionen. Her kan du skabe værdi fra første sekund, da der ikke ret mange steder er styr på en sådan helt simpelt ting.

Husk at tegne din bestyrelsesansvarsforsikring, hvis du sidder i en bestyrelse. Og husk hvis nogen kræver erstatning af dig som bestyrelsesmedlem, fx i en konkurs eller andet, skal alle 4 erstatningsbetingelser være opfyldt, før end modparten kan opnå erstatning;

 1. Ansvarsgrundlag
 2. Dokumenteret tab
 3. Årsagssammenhæng
 4. Adækvans

Er alle 4 kumulativt ikke opfyldt, er du ikke erstatningsansvarlig.

TIP 1: Den skriftlige 100 dages plan for virksomhedens drift ved rekruttering af ny direktør

Husk som ejerleder, eller bestyrelse, når der skal rekrutteres en ny direktør, så bed de 3 bedste kandidater om at lave en skriftlig 100 dages plan for virksomhedens drift, de første 100 dage efter direktøren er tiltråd.

Derefter er det et godt råd, at kandidaten skal fremlægge denne plan for hele bestyrelsen. Det giver et godt beslutningsgrundlag for valg af ny direktør, og er dermed et super godt rekrutteringsredskab til at finde den bedste kandidat, og til senere at fastholde direktøren på sine egne fastsatte mål.

Husk få en advokat til at udarbejde direktørkontrakten, og husk som bestyrelse at lave en tidsvarende direktørinstruks, så kompetencerne til bestyrelsen og ejerne er helt skarpe!

TIP 2: Husk at lave et ”strategidøgn”, mindst en gang om året hvor der KUN tales strategi

Et andet godt råd er: Husk som bestyrelse eller virksomhedsejer at lave et ”strategidøgn”, mindst en gang om året, hvor der kun tales strategi for det kommende år.

Sommerren er et godt tidspunkt, da der ikke er så meget stress på erhvervslivet og virksomheden generelt, så der kan tænkes ud af boksen…. – Og komme op i helikopteren.

Strategidøgn afholdes med dine partnere og/eller din bestyrelse, eller dem der kender din virksomhed bedst, og inkludere daglig ledelse også.

Hvis du er i tvivl om, hvad strategi er eller hvordan du trimmer din virksomhed til at blive endnu mere profittabel, og med en bedre virksomhedskultur for dine medarbejdere.

Tag styringen over dine valg i din virksomhed eller i dit bestyrelsesarbejde: 

Se på de beslutninger du skal træffe i din virksomhed på en helt normal hverdag, og overvej her, hvor meget du er styret af FOMO (Fear Of Missing Out). 

Et udtryk, som beskriver en form for social angst for at føle sig uden for og gå glip af noget. Godt understøttet af den ubevidste mekanisme, tidens tendens til at ville det hele og som dagligt får os til at følge op de samme mange sociale medier.

Overvej her, om du skal give slip på denne følelse. Prøv som et forsøg, at dyrke JOMO (Joy Of Missing Out), for hver gang vi vælger noget til, vælger vi også noget fra i tilstedeværelsen.

Så vil du få en forståelse for, hvordan verden også kan se ud. Dette vil bidrage til mere innovativ tænkning i din virksomhed.

De bedste links om bestyrelsearbejde og bestyrelsesuddanelse

Ring 31310010 og vi bistår i bestyrelsesarbejde, eller guider dig, hvis du ønsker at ”gå bestyrelsesvejen”.