Få hjælp til generationsskifte og ved fusioner - 100% korrekt setup.

Et generationsskifte er et følelsesmæssigt aspekt, der blander sig med juridiske fakta

Privatretten er et område, hvor følelsesmæssige aspekter blander sig med juridiske fakta. Selv et erhvervsretligt advokatkontor kommer ikke udenom privatretten, når der skal rådgives holistisk omkring de erhvervsretlige forhold.

Privatret og generationsskifte

Ofte vil privatretlige forhold være af afgørende betydning for bl.a. generationsskifte og overdragelse af fast ejendom, ligesom de skatteretlige konsekvenser af en given privatretlig disposition bør afdækkes, inden den gennemføres.

Endvidere drøfter vi altid de privatretlige forhold ved f.eks. en omstrukturering i en mindre eller større ejerledet virksomhed, da dette kan have stor betydning i visse situationer.

Vi rådgiver vore klienter vedrørende alle forhold omkring arveretten. Vi prioriterer den individuelle rådgivning særdeles højt.

Ved udarbejdelse af testamenter foretager vi en nøjere gennemgang af formueforholdene med henblik på en vurdering af de muligheder, som måtte være i relation til fordeling af arv.

Arveretlige forhold har endvidere betydelig indflydelse på bl.a. forberedelsen af et velgennemført generationsskifte.

Vores jurister har mange års erfaring med:

  • Testamenter
  • Arverettigheder
  • Ægtepagter
  • Samejeoverenskomster
  • Bodelinger, herunder separationsaftaler og skilsmisse
  • Behandling af dødsboer