Nybyg bolig projektforløb

Et projektkøb er et køb af en bolig, før den er blevet bygget, og findes derfor kun på tegnebrættet, som en del af byggeprojektet. Derudover opstilles der oftest et mock-up, i form af en prøvelejlighed med de korrekte proportioner, hvilket giver kunden (dig) det fulde billede og en fornemmelse af, hvordan din bolig kan komme til at se ud. Sidst kan det udarbejdede salgsmateriale blive tilgængeligt, hvis det ovenstående ikke er til rådighed, eller evt. en kombination. Her er det meget vigtigt, at tage sine forholdsregler, så der ikke opstår uventede overraskelser, når boligen er færdigbygget og indflytningsklar. Læs mere nedenfor…

Gennemgå købskontrakten med en boligadvokat

Da man på forhånd ikke ser lejligheden, som man vil købe, er det særdeles vigtigt, at gennemgå salgsmaterialet grundigt, før der afgives en underskrift på købsaftalen. Det skal ske med en advokat til boligkøb. Ved nybyggeri kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring, og det er derfor ekstra vigtigt, at gennemgå byggeriet og købsaftalen dybdegående. Både som førstegangskøber eller som erfaren køber, står man over for en større investering, og bør derfor rådføre sig med en ejendoms advokat i forbindelse med, forståelsen og nærlæsningen, før kontrakten signeres. Dette sparer køberen (dig) for mange hovedbrud, og får derved tillige det bedste aftalegrundlag. Vi anbefaler dette, da boligadvokaten kan indføre et advokatforbehold, hvilket vil sige, at købsaftalen ikke er gældende, før boligadvokaten har godkendt den. Husk altid advokatforbehold ved underskrift!

Som din boligadvokat varetager vi sagen fra start til slut og sørger for, at handlens dokumenter gennemgås grundigt, før det godkendes og underskrives. Vi udarbejder tillige et tillæg til købsaftalen, hvori mange ekstra forhold skal indføres, og forhandles på plads med sælger/mægler, hvilket din boligadvokat står for. Man kan godt finde en billig boligadvokat, der samtidig er dygtig og har stor erfaring i fast ejendom, se nærmere nedenfor.

Hvordan er forløbet typisk ved et projektkøb?

Et projektkøb forløber sig fra det øjeblik, at du underskriver købsaftalen, til du flytter ind. Her kan der opstå forsinkelser og risiko for, at overtagelsesdagen rykkes op til flere gange under byggeprocessen, og dette skal du som køber være indstillet på.

Senest på overtagelsesdagen skal lejligheden gennemgås med sælger, og gerne med en uafhængig byggesagkyndig, for at tjekke på eventuelle fejl og mangler. Alt afhængigt af købsaftalen, kan denne dag udskydes ved større mangler. Derudover bør man som køber forsikre sig, at man kan tilbageholde et beløb svarende til omkostningerne, i forbindelse med udredning af disse fejl og mangler. Endvidere skal du tildeles en dagsbod, som typisk er en af de forhold, som  din boligadvokat vil forhandle ind i tillægget til købsaftalen, jf. ovenfor.

Når boligen står klar til overtagelse, vil der typisk blive udarbejdet en afleveringsrapport. Den skal underskrives af både sælger og køber, og det er vigtigt at alle fejl og mangler noteres klart og tydeligt.

Økonomi

Nye lovkrav gør således, at købsaftaler har en bestemmelse om, at køberen skal betale minimum 5% i udbetaling. Dette skal gøres så snart købsaftalen er gået igennem, idet der ofte er længere ventetid til overtagelsen. Det kan faktisk være bekosteligt for din bank, at stille den nødvendige bankgaranti for den resterende købesum.

Det kan godt betale sig, at undersøge priser på de pågældende banker, om udgiften til bankgarantien, da de forskellige banker har variable priser. Denne bankgaranti vil så blive erstattet af en deponering af restkøbesummen i sælgers pengeinstitut på overtagelsesdagen.

Står din projektlejlighed først klar til indflytning i 2021 eller senere, er der stor risiko for, at du skal betale et højere beløb, end det der står i salgsopstillingen, hvis ikke mægleren har oplyst nærmere om det. Den nye boligskattereform gør netop således, at de samlede ejendomskatter for lejligheder vil stige kraftigt i 2021, og det er ikke altid ejendomsmæglerne tager højde for dette, selvom de har en oplysningspligt herom. Vi drøfter altid hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, inden advokatforbeholdet udløber, så vi præcis véd hvad du køber og konsekvenserne herom.

Hvilke risici løber du ved projektkøb?

Man bør som køber være opmærksom på følgende, ved køb af nybyggeri;

 • Om sælger har haft succesfulde projekter tidligere, hvilket giver indblik i hvorledes byggeriet gennemføres.
 • Er sælgerselskabet et solidt foretagende eller et lille spinkelt ApS?
 • Hvad sker der hvis de (sælger) går konkurs?
 • Om naboområdet har planer om at opføre nye byggerier, som kan have en negativ virkning for den ønskede bolig på sigt.
 • Tjek lokalplanen grundigt?
 • Om sælger frit kan ændre i materialevalg, såsom hårde hvidevarer, inventar m.v.
 • Om sælger kan udskyde indflytningsdatoen samt hvor du skal bo i mellemtiden.

Hvis du derudover er havnet i en boligtvist efterovertagelsesdagen, typisk vedr. mangler, så står kontoret klar til at bistå dig hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma. Dette vil være dækket af din indboforsikring (retshjælpsforsikring), som du skal tegne fra overtagelsesdagen

Dette er blot få elementer, du som køber bør være opmærksom på. Derfor er det fundamentalt, at have en velegnet advokat til boligkøb, som uafhængigt vil rådgive dig fra start til slut. Advokat Jackie Phillip, vil som din erfarne boligadvokat sikre dig en juridisk, fagkyndig og billig advokathjælp, der vil garantere dig, et godt og fejlfrit køb.  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma tager dig igennem hele processen fra A-Z. Du kan blot læne dig tilbage, og have ro i maven.

Hvad er sagsgangen ved Jackie Phillip & Co. Advokatfirma ved et projektkøb?

Advokat Jackie Phillip og hans dygtige personale kan tilbyde dig Danmarks mest overskuelige bolighandel, til de bedste boligadvokat priser. Vi yder specialiseret rådgivning inden for flere områder vedrørende boligkøb.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma får du:

 • Gennemgang af alt og ofte omfattende materiale, købsaftale, servitutter mv.
 • Korrespondance mellem sælger/mægler samt formulering af forbehold, så du stilles bedst muligt, dette i form af et tillæg til købsaftalen.
 • En boligadvokat, som uafhængigt er på din side, og ”din mand”, og også vil kunne assistere dig med eksempelvis prisforhandlinger.
 • En gennemgang af givne dokumenter samt købsaftalen, hvor der ydermere vil udarbejdes et køberbrev til dig. Et brev på 10-12 sider, hvori du oplyses ”på dansk” hvad du egentlig køber.
 • Et møde på kontoret i Den Collinske Gård, eller telefonisk møde.
 • Afsluttet din sag, samt den endelige handel, og din boligadvokat varetager alle processerne og alt korrespondance med sagens parter og din bank.
 • Skøde og refusionsopgørelse, står sælger normalt for i et projektkøb, men ellers kan din boligadvokat Jackie Phillip også bistå med dette.

Du finder ingen anden på markedet, der leverer samme pakke og grundighed, som hos os, herunder kvalitet og rådgivning i forbindelse med køb af din drømmebolig. Vi tager dig gennem alt fra start til slut, og sørger for, at alle dine krav er opfyldt.

Boligadvokatprisen for en handel og med alt fra A-Z, er typisk kr. 10.000 inkl. moms som fast pris. Dertil kommer at der altid er No Cure No pay, hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma.

Er du i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at kontakte os, og få svar på dine spørgsmål, det indledende koster ikke noget. Vi har mange års massiv erfaring med bolighandler på projekt stadiet, advokat Jackie Phillip har også personligt købt mange projekter igennem tiderne, så den praktiske erfaring er der også. Vi sørger for, at du får en sikker og vellykket bolighandel!

/Advokat Jackie Phillip, Jackie Phillip & Co. Advokatfirma.logo-footer