Business School for Selvstændige og bestyrelseskandidater

Kontoret tilbyder egen Business-School for selvstændige og bestyrelseskandidater

Vi har på kontoret massiv og mange års erfaring inden for iværksætteri og bestyrelsesarbejde, hvilket er baggrunden for, at Jackie Phillip og Co. Advokatfirma nu har valgt at tilføje endnu en gren til vores ydelser.

Vi stiftede i marts 2017 Iværksætter-Bestyrelse. Den har vi nu drevet på kontoret i halvandet år med stor succes og allerede kørt en del hold igennem.

Uddannelsens formål og udbytte

Formålet med denne uddannelse er, at hjælpe vores kursister, uanset om man ejer store eller mindre virksomheder, eller man er kandidat til en bestyrelse eller allerede sidder i en bestyrelse og ønsker bedre redskaber.

Der er fokus på virksomheder i vækst samt iværksætteri, hvorfor der her er fokus på, at man her får de nødvendige kompetencer, for at drive ens virksomhed bedst muligt, få sammensat den helt rigtige bestyrelse og undgå de landminer der er lagt på en opstarters vej. Du klædes på vedr. jura, økonomi, strategi, persontyper, fremtidsforskning etc. etc.

Derudover har uddannelsen også øje for dem, der ønsker at bestride bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder. Man vil her få en stærk base af kompetencer, eller få udvidet dem man havde i forvejen, så man er sikret en fyldt værktøjskasse, når man færdiggøre uddannelsen.

Iværksætter-bestyrelsen har til formål, at give sine kursister kompetencer inden for alt fra regnskab, jura, selskabsret, hjeneforskning og rolletyper i en bestyrelse.

Ikke nok med dette, så vil man under hele uddannelsen være omgivet af andre iværksættere og bestyrelsesmedlemmer. Dette har vi førhen set være meget gavnligt for vores kursister, som ofte danner nye samarbejdsrelationer, med dette nye netværk som man får tilegnet sig.

Netværk er altafgørende i dag, og det har vi fokus på med denne uddannelse. Vi holder dog holdene små med 20 kursister pr. hold, så man netop kan interagere i undervisningen og samtidig få styrket sit netværk.

Læs mere her: https://iv-bes.dk/bestyrelse/

De 5 moduler på Iværksætter-bestyrelsen

Iværksætter-bestyrelsen har taget højde for kursisternes stramme skemaer og vi har derfor valgt at strukturere den, på en sådan måde, at alle kan følge med. Den består af fem moduler løbende over seks måneder, med en afsluttende eksamen i den sidste måned.

Modulerne foregår sådan, at man mødes en gang om måneden på vores kontorer på Amaliegade 9, hvor hvert modul finder sted fra kl. 11.00 – 17.00. Hertil vil der være forplejning i form af både morgenmad og frokost til hvert modul.

Vi starter først kl. 11, så dem fra Jylland kan nå det, og man ellers kan nå at besvare mails mv. om morgenen.

Nedenstående findes der en oversigt over indhold og formål til de fem moduler.

Modul 1: Bestyrelsen i selskabsretsligt perspektiv

Det første modul på Iværksætter-bestyrelsen omhandler, hvad et selskab er. Herunder hvordan man sammensætter en bestyrelse og hvad den egentligt består af, samt hvordan man bedst muligt rekruttere medlemmer.

Derudover vil man også lære hvordan man får fat på en bestyrelsespost, når man står på den anden side af rekrutteringsprocessen. Underviser her på 1. modul er advokat Jackie Phillip. På dette modul er der illige en gæst, adm. direktør i Institut for Fremtidsforskning, Claus Kjeldsen, der taler om blandt andet mega trends og fremtidens trends.

Modul 2: Persontyper i bestyrelsen

Inden man kan rekruttere de rigtige medlemmer til ens bestyrelse, skal man finde ud af hvordan man bedst muligt kan sammensætte den, hvilket man lære om på dette modul.

Det vigtigste i en iværksættervirksomhed er menneskerne bag den, og du vil derfor også lære om, hvilke styrker din egen persontype har og hvordan du kan spille denne styrke endnu stærkere i en bestyrelse.

Underviser erhvervssociolog Rikke Østergaard.

Modul 3: Regnskabsforståelse set i et bestyrelsesperspektiv

Det er på dette modul, at du vil lære om, hvilke vigtige elementer i et regnskab, det kræves at man forstår som leder, samt få en generel forståelse for regnskab.

Her vil der blive præsenteret de specifikke værktøjer, teorier og modeller, der er vigtige for ens håndtering af regnskab. Underviser statsautoriseret revisor Bent Kofoed fra KRESTON.

Modul 4: Hjernen og bestyrelsen

Både som iværksættervirksomhed og bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at være i stand til at træffe gode beslutninger, som ikke er styret af hverken frygt eller følelser.

Der er derfor på dette modul lagt fokus på, den nyeste forskning indenfor neuro-decision making og neuro-economics, hvor man lære tricks om ens egen hjerne. Underviser erhvervssociolog Rikke Østergaard.

Modul 5: Bestyrelsens rolle, strategi, online og turn arounds

Dette modul har fokus på det juridiske aspekt inden for bestyrelsesarbejdet, samt formanden og det menige bestyrelsesmedlems rolle og arbejdsopgaver.

Derudover vil der også blive undervist i corporate communication, kommunikation på de sociale medier og den interne kommunikation i bestyrelsen. Underviser her sidste modul er igen advokat Jackie Phillip.

Her vil tillige være en gæst som er en højtprofileret iværksætter som f. eks. Morten Wagner.

Du undervises af topprofessionelle erhvervsfolk

Under hele uddannelsen vil man altså blive undervist af topprofessionelle erhvervsfolk der tæller:

  • Advokat og stifter Jackie Phillip
  • Claus Kjeldsen (direktør for Institut for Fremtidsforskning)
  • Bent Kofoed (statsautoriseret revisor og medejer af KRESTON)
  • Morten Wagner (succesfuld iværksætter, stifter af Freeway koncernen)
  • Rikke Østergaard (Uddannet sociolog fra Københavns Universitet)

Løbende på modulerne vil der være cases der løses i grupper på kursusdagen.
Derudover vil der også være gæsteundervisere på udvalgte moduler.

Pris for bestyrelsesuddannelse

Pris kun kr. 24.995 + moms for hele uddannelsen

Denne pris inkluderer:

  • Pensum tilgængeligt online
  • De fem moduler + den afsluttende eksamen
  • Forplejning under alle undervisningsmoduler
  • Eksamensbevis

Bestil plads nu

Vi starter hold hvert år i januar og juni, skynd dig at sikre på dig en plads, først til mølle:
Læs mere https://iv-bes.dk/Bestil på email info@iv-bes-dk Bestil på tlf . 31310010logo-footer