Entrepriseret og lejeret - få hjælp fra advokat Jackie Phillip

Vi er specialiseret i ejendomsret, entrepriseret samt lejeret og har det som kernekompetence

Et af kontorets kernekompetencer er rådgivning indenfor alle områder, der vedrører fast ejendom, entreprise samt lejeret.

Vi er endvidere registreret og ansvarsforsikret som ejendomsformidlere, hvorfor vi tillige kan bistå ved køb/salg af Deres private eller erhvervsejendom.

Fast ejendom, entreprise og lejeret

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma udfører – såvel for private som i erhvervsmæssige forhold – den dokumentmæssige behandling af en ejendomshandel, herunder udarbejdelse og berigtigelse af skøde, pantebreve og refusionsopgørelse.

Endvidere bistår vi med;

 • Screening eller due diligence
 • Erhvervelse, finansiering og udvikling af udlejningsejendomme
 • Indgåelse og fortolkning af lejekontrakter
 • Planlovsforhold og miljøretlige forhold med relation til ejendomsudvikling
 • Samarbejdsaftaler mellem byggeriets parter i forbindelse med projektstart, gennemførelse og salg
 • Udbudsgrundlag, entrepriseaftaler, partneringaftaler og rådgivningsaftaler
 • Sale – and leasebackaftaler
 • Voldgiftssager

For entreprenørvirksomheder og private bygherrer løser vi entrepriseretlige opgaver.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Danske udbud samt udbud efter EU-regler og internationale regler
 • Entreprisekontrakter efter danske og internationale standarder, herunder FIDIC, partnering- og OPP-aftaler samt project management-aftaler
 • Rådgiveraftaler
 • Joint venture-aftaler
 • Aftaler med underentreprenører og leverandører
 • Bistand under entreprisens gennemførelse
 • Bistand vedrørende fremførelse af krav, herunder alternativ tvistløsning (“ADR”), voldgift, syn og skøn, og sagkyndige beslutninger om træk på garantier
 • Byggeriets øvrige retsforhold, herunder selskabskonstruktioner, skat, moms, miljø, tekniske leverancer m.v.