Få bestyrelsescertifkat som bevis på dine kvalifikationer

Få viden, værktøjer og styrk dine faglige kompetencer

Øg din karriere og dine indtjeningsmuligheder

Bestyrelsesuddannelse inkl. certifikat og undervisning fra førende eksperter​

Invester effektivt i din fremtid med et unikt uddannelsesforløb hos Board Institute.

Styrk dine faglige kompetencer

Bliv certificeret bestyrelsesmedlem

Øg karriere- og indtjeningsmuligheder 

Få viden, værktøjer og det rigtige netværk 

Hjælp fra DK’s mest succesfulde iværksættere

Board Institute udbyder en bestyrelsesuddannelse som service for det nuværende bestyrelsesmedlem, for kommende bestyrelsesmedlemmer, og for dig der refererer til bestyrelser eller driver selvstændig virksomhed. Executive undervisningen foregår på 5 stjernet hotel i København i et 3 dages forløb.

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, de retslige rammer, bestyrelsesarbejde og succesfulde iværksættere.

Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter undervisningen modtager du et certifikat indeholdende 21 lektioner.

Pris 32.000 ex. moms

Læs mere på Board Institute.
Tilmeld dig her

Uddannelsesbevis - Eksamineret certifikat til bestyrelsesuddannels

Tilmeld dig uddannelsen

Tilmeld dig Board Institute og kom på et af de kommende hold. Gennem Board Institute vil du få rig mulighed for at tilegne dig nye arbejdsmetoder, da uddannelsen er opdelt i 3 moduler + 1 eksamen. Bemærk, at du kan tage de 3 moduler i vilkårlig rækkefølge.

Se datoer og tilmeld dig

Over 1.500 kursister kan ikke tage fejl!
– læs udtalelser om uddannelsen…

Mette Stockholm- HR Direktør Hamlet hospitaler

Fakta om Mette Stockholm

Mette Stokholm
HR Direktør, Aleris-hamlet Hospitaler
Website: https://www.aleris-hamlet.dk

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Jeg deltog på bestyrelsesuddannelsen hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma i foråret 2020 og jeg kan kun anbefale, at tage uddannelsen. Baggrunden for mit valg at netop denne bestyrelsesuddannelse skyldes kombinationen af det faglige indhold og længden på uddannelsen. På 3 dage, nåede vi igennem alt der er nødvendigt for at indtræde i en bestyrelse, alt var yderst velorganiseret, den løbende kommunikation fungerede perfekt og pensum var gennemarbejdet og meget inspirerende.

Jeg havde allerede bestyrelseserfaring, men havde brug for en opdatering på det selskabsretlige og den regnskabsmæssige del, hvilket jeg i den grad fik i løbet af uddannelsen. Alle undervisere var dygtige formidler og meget engagerede i undervisningen. Jeg tog ikke kun en masse bestyrelsesredskaber med fra uddannelsen, men i den grad også redskaber til at bruge i mit daglige arbejde som HR-direktør og direktionsmedlem, herunder erhvervssociologi og strategiværktøjer.

Uddannelsen gav også plads til, at tage relevante hverdagsemner op, herunder eksempelvis krisestyring og strategiarbejde under en Coronakrise og bredden hos deltagerne gav utrolige og inspirerende drøftelser i løbet af undervisningen.

Uddannelsen har min varmeste anbefaling og personligt givet et boost motivationsmæssigt og ikke mindst et fantastisk netværk.

Malene Hallund, Specialtandlæge der har taget bestyrelsesuddannelse hos Board Institute

Fakta om Malene Hallund

Malene Hallund
Specialtandlæge
Website: https://bredgade.dk

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Jeg deltog på bestyrelsesuddannelsen i 2018/2019, og kan på det varmeste anbefale at deltage, hvad enten du er selvstændig erhvervsdrivende, gerne vil arbejde i – eller allerede sidder i en bestyrelse.

Uddannelsen er yderst professionel organiseret. Alt det praktiske kører på skinner, herunder er den løbende kommunikationen perfekt, pensum er tilpas omfangsrigt med gennemarbejdet inspirerende og lærerig materiale. De forskellige undervisere er alle professionelle foredragsholder fra dansk erhvervsliv.

Selve uddannelsen lyder måske som emne ikke så spændende, men den er på ingen måde kedelig. Jeg lærte utrolig meget, jeg kan bruge i min hverdag som ejer af en større virksomhed i Bredgade i København. Jeg har ligeledes fået styr på en del af de teorier, jeg bruger i praksis i de to mindre bestyrelser jeg allerede er aktiv i.

Jeg vil meget gerne anbefale denne bestyrelsesuddannelse, og er selv blevet både inspireret og klædt på til at deltage i bestyrelsesarbejde i andre virksomheder.

Poul Carstensen fra Duckwise - se anbefaling om bestyrelseuddannelse

Fakta om Poul Carstensen

Poul Carstensen
Vice President, Business Development
Website: www.duckwise.dk

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Jeg deltog på bestyrelsesuddannelsen hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma i 2018 og tog uddannelsen da jeg i forvejen sidder i nogle bestyrelser og gerne ville opdaterer min teoretiske viden samt være bedre rustet til at kunne sidde med i diverse bestyrelser.

Fagligheden er i top og blanding af det teoretiske indhold samt undervisere med input fra personer der har en masse praktisk erfaring er helt suveræn. Godt fokus på de retslige rammer.

Jeg lærte utroligt meget igennem hele forløbet, og står i dag med en større og mere funderet viden end før, det har gjort en kæmpe forskel.

Anbefaling af Board Institute fra Sofie Brandi Petersen - Business Angel

Fakta om Sofie Brandi Petersen

Sofie Brandi Petersen
Business Angel

Kundeudtalelse for bestyrelsesuddannelse hos Board Institute hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Jeg deltog uddannelsen i efteråret 2018. Jeg havde allerede bestyrelseserfaring, men ville gerne udstyres med konkrete værktøjer til at forbedre min indsats samt være sikker på, at jeg havde de lovgivningsmæssige aspekter helt på plads. Dette blev indfriet til fulde!

Det er et sublimt kursus, som var den perfekte balance imellem teoretisk viden, praktiske værktøjer og virkelig inspirerende gæsteforelæsere og gruppediskussioner. Jeg opnåede til fulde min ambition om blive bedre klædt på til at varetage mine poster og vil anbefale kurset til alle.

Er relevant for såvel bestyrelsesmedlemmer samt virksomhedsejere, der skal sammensætte en bestyrelse.

Board Institute er en bestyrelsesuddannelse
bestående af 3 heldagsmoduler

Information om bestyrelses uddanelseInformation om bestyrelsesuddannelsen

På Board Institute skabes selve fundamentet for dit bestyrelsesarbejde med fokus på bestyrelsens ansvar og økonomiske rolle.

Du vil få forståelse for økonomistyring, risikostyring, love og regler samt bestyrelsens forpligtigelser. Vores undervisere er professionelle bestyrelsesmedlemmer, som igennem cases vil inspirere dig til, at skabe værdi i dit bestyrelsesarbejde.

Med vores bestyrelsesuddannelse vil du endvidere få en dybdegående indsigt i alle sider af bestyrelsesarbejdet, der er nødvendig for at sammensætte en god bestyrelse samt bestride en bestyrelsespost.

Uddannelsen består af 3 moduler, der vil lære dig alt fra regnskab til selskabsret, rolletyper, strategi og hjerneforskning.

På bestyrelsesuddannelsen vil du blive undervist af både top profesionelle erhvervsfolk, forskere og succesfulde iværksættere. Dermed får du både et solidt teoretisk grundlag at arbejde ud fra og inspiration fra den virkelige verden. Uddannelsen består af 9 undervisere, herunder faste undervisere og gæsteundervisere på hvert modul.

Læs videre nedenfor under modulerne for en mere grundig gennemgang  af bestyrelsesuddannelsens 3 moduler.

1 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 1: Bestyrelsen selskabsretligt og bestyrelsesansvar

Indhold og formål på det første (1) bestyrelsesmodul


Dette modul omhandler selskabsret, hvad en bestyrelse skal indeholder, sammensætningen af en bestyrelse, samt rekruttering til en bestyrelse.

På dette modul, ”Bestyrelsen i selskabsretligt perspektiv, samt bestyrelsesansvar”, gennemgås teorier og begreber som stiller sig centrale i forhold til bestyrelsesarbejdet. Alt juraen bag er helt grundlæggende i bestyrelsesarbejdet og det at lede en virksomhed.

Denne del af bestyrelsesuddannelsen vil desuden præsenterer dig for erhvervslivets forskellige virksomhedsformer, samt hvordan disse relateres til dit personlige ansvar og hæftelse.

Ansvar og muligt erstatningsansvar gennemgås, herunder rettigheder og pligter, samt mulig forsikringsdækning mv.

Endvidere vil formandens rolle i bestyrelsen, og det menige medlems roller og arbejdsopgaver, gennemgås.

2 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 2: Regnskabsforståelse og persontyper

Indhold og formål på det andet (2) bestyrelsesmodul


Modul 2 giver en grundig indføring til regnskabsforståelse, risikostyring og hvilke vigtige regnskabselementer, som professionelle bestyrelsesmedlemmer skal kunne aflæse og forstå.

Modullet behandler bestyrelsens indbyrdes roller herunder kompetencer og personlighedstyper.

Kursister introduceres for en række velkendte teorier og modeller samt konkrete værktøjer til analyse og håndtering af regnskaber.

Efter dette modul, ”Regnskabsforståelse set i et bestyrelsesperspektiv”, vil man være i stand til, på et overordnet niveau, at redegøre og forstå grundlaget for en årsrapport, herunder indholdet heraf, faresignaler, ligesom man på et overordnet niveau vil være i stand til, selvstændigt, at foretage analyser af virksomheder samt værdisætte disse.

På dette modul 2 vil du desuden via den innovative softwareplatform, Play Your Talent, lære hvordan dit talent afdækkes ’in real time’. Vi vil desuden på dette modul arbejde med persontyper og kommunikation.

3 modul - uddannelse til bestyrelse

Modul 3: Strategi i et bestyrelsesperspektiv 

Indhold og formål på det tredje (3) bestyrelsesmodul


Dette modul omhandler, hvordan bestyrelsen sikrer sig, at de tager de rigtige beslutninger, samt har et værdiskabende fokus på selskabets kortsigtede og langsigtede stategi.

I modulet vil der blive lagt fokus på den nyeste forskning inden for strategi, eksekvering samt samspil mellem bestyrelsen og direktionen.

På bestyrelsesuddannelsen vil du få en indsigt i følgende aktuelle temaer for den tidsvarende bestyrelse:

  • Hvorfor arbejde med strategi i bestyrelsen?
  • Hvordan spotter jeg den strategiske kontekst?
  • Hvad betyder adfærd, personlighed og mangfoldighed for strategidiskussioner?
  • Du vil få indsigt i din egen hjerne (Neuro leadership), samt grundlaget for at træffe de gode beslutninger
  • Balancen mellem direktion og bestyrelse
  • Hvad er bestyrelsens rolle i eksekveringen af strategien?

Mød dine undervisere der har uddannet og hjulpet
mere end 1.500 kursister
hos Board Institute

Jacob Risgaard

DANSK ERHVERVSLEDER, SERIEIVÆRKSÆTTER OG INVESTOR
Siden 1996 har Jacob Risgaard beskæftiget sig med e-handel. I dag er Jacob Risgaard medstifter af en række succesfulde virksomheder inden for bl.a. logistik, software, robotter, og ikke mindst internethandel.

I 2004 var Jacob Risgaard medstifter af den trecifrede millionforretning, webshop og butikskæde Coolshop. Jacob Risgaard medvirker som investor i det populære tv-program ”Løvens hule”. Her deler han ud af sin erfaring og er med til at hjælpe andre iværksættere på rette vej.

Jacob Risgaard er formand i CoolUnite Fonden som har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. CoolUnite Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål.

Lars Ib

Rektor og CEO, Business Institute A/S (MBA)
Lars er en Danmarks førerende strategispecialister funderet i mere end 30 års erfaring kombineret med en passion for at udvikle mennesker og organisationer.

Herunder at skabe sammenhæng mellem bestyrelse, direktion og ledere med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling.

Udover den daglige gang hos Business Institute A/S, er Lars også som en meget erfaren bestyrelsesformand primært hos SMV-virksomheder. På Finans.dk udgiver Lars løbende tids- og ledelsesaktuelle artikler.

I 2019 udgave Lars sin kumulerede viden indenfor ledelse i et personligt Ledelsesmanifest til inspiration for nye og erfarende ledere, læs her.

Rikke Østergaard er Sociolog fra Københavns Universitet med en B.A. grad fra University of Sydney samt stifter af Erhvervssociologen

Rikke Østergaard

Sociolog, B.A. i filosofi og ejer af Erhvervssociologen
Rikke Østergaard er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har derudover en B.A. grad fra University of Sydney i filosofi og buddhistisk psykologi.

Rikke ejer Erhvervssociologen med ønsket om at skabe større vækst og agilitet hos virksomhederne og bestyrelser generelt. Hun bruger sin erfaring med narrativ coaching, terapi og meditation, til at skabe store resultater indenfor ledelsesudvikling, rekruttering, teambuilding, konfliktløsning, stress management samt mentaltræning etc.

Rikke har udgivet bogen; ”Sluk lige emhætten” og har massiv erfaring i at undervise bestyrelsesmedlemmer og andre top ledere i at bliver endnu bedre, samt give iværksættere de helt rigtige værktøjer.

Hans-Christian S. Andersen

Statsaut. revisor - Head of Group Finance Controls & Compliance at DFDS
Hans-Christian S. Andersen er uddannet statsautoriseret revisor og arbejder til dagligt som Head of Finance Controls & Compliance i børsnoteret DFDS, med ansvar for den eksterne finansielle koncern rapportering.

I fritiden underviser Hans-Christian i Eksternt Regnskab samt er supervisor på kandidatafhandlinger på CBS.

I tiden som revisor har Hans-Christian bl.a. arbejdet i EY og Deloitte samt undervist vækst- og opstartsvirksomheder i økonomistyring og internt regnskab.

Herunder deltaget i et væld af bestyrelsesmøder og har siddet med ved bordenden som rådgiver for familieejede virksomheder.

Hans-Christian er god til at formidle komplekse regnskabsmæssige problemstillinger i et enkelt og overskueligt format.

Hans-Christian har en fortid hos Maersk Line som Senior Compliance & Reporting Manager. Desuden har han massiv undervisningserfaring som ekstern lektor på CBS.

Jackie Phillip - Advokat

Jackie Phillip

Advokat (H) og ejer af Jackie Phillip og Co. Advokatfirma
Jackie Phillip er uddannet advokat ved Bech-Bruun, og var i en årelang periode beskæftiget i dette Danmarks største advokatfirma med partner advokat Mogens Gaarden som principal. Udover at rådgive i erhvervet og fast ejendom, er advokat Jackie Phillips spidskompetence netop at rådgive iværksættere og kandidater til en bestyrelse.

Han har studeret Top Management på Danske Bestyrelses advokaters bestyrelsesuddannelse, læst HD i ledelse og organisation, og er i bestyrelsen for en lang række selskaber.

Jackie er serieiværksætter og driver sit eget investeringsselskab med investeringer i forskellige brancher. Jackie har ejerskab af 15 virksomheder, og har siden år 2000 siddet i mere end 38 bestyrelser.

I 2016 var Jackie medstifter – og ejer stadig 50 % – af den succesfulde ejendomsmæglervirksomhed Marbella21, der er købermæglere på Costa del Sol, som formidler dyre huse og lejligheder til danskere.

Jackie er ambassadør for Røde Kors, Mandela Bangle, Copenhagen Charityweek og Coolunite.

Iris Isabella Engelund

Keynote Speaker, CEO & Founder at Play Your Talent
Iris Isabella er en af Danmarks førende eksperter indenfor talentudvikling. Hun har undervist mere end 18.000 mennesker i, hvordan man kan arbejde strategisk, operationelt og simpelt med virksomhederes talentpotentiale og herved kan øge effektiviteten med op til 30%.

Iris har senest udviklet en innovativ softwareplatform, Play Your Talent, der kan afdække talenter ’in real time’. Platformen åbner op for at arbejde med virksomhedens talent potentiale på en ny og innovativ måde, samt at der i systemet er der tilknyttet et ’goal’ program, som bruges til at eksekvere på talenter, mål, værdier og opfølgning.
Play Your Talent ”spilles” under et oplæg, så alle kan gå derfra med viden om, hvad der giver energi og hvad der dræner en for energi. Denne viden giver spændende åbninger til mere effektivitet, produktivitet i opgaveløsning, samarbejde og forbedret kommunikation. Samtidig øges motivation og arbejdsglæde, samt stress mindskes.

Udover at turnere Danmark rundt som keynote speaker og underviser, er Iris talentcoach for ledere og fungerer som sparringspartner i forbindelse med strategisk udvikling og –innovationsprocesser.

Morten Wagner stifter af dating.dk

Morten Wagner

Stifter af Dating.dk og manden bag Freeway koncernen
Morten Oliver Nicolai Wagner har en cand. jur. fra Københavns Universitet og er dermed uddannet jurist. Morten er derudover også uddannet pilot og en succesfuld iværksætter og er ejeren og manden bag Freeway ApS, der tæller en lang række net-tjenester, bl.a. Dating.dk.

Siden opstarten er Freeway koncernen vokset med mange af de største danske sociale netærk. Freeway har drevet mange forskellige projekter, primært indenfor internet- og mediebranchen, herunder Arto.dk, Single.dk samt Trendsales.dk.

I alt er Freeway involveret i lidt over 20 forskellige sider og vokser stadig hurtigt. Desuden vandt Freeway i 2007 juryens ærespris på New Media Days.

Flemming Christiensen - THINK ABOUT IT

Flemming Christensen

Coach for mere end 50.000 online og forfatter til 15 bøger
Flemming Christensen er stifter af Enneagrammet med over 50.000 brugere samt forfatter til 15 bøger. Han er certificeret hos The Enneagram Institute, New Ventures West, Leadership Circle og professor Ole Fogh Kirkeby.

Flemming vil inspirere dig til at betragte evnen til at udvikle nye færdigheder, håndtere flere perspektiver eller mindset’s samtidig – som forskellen på succes eller fiasko når strategien skal implementeres, virksomhedskulturen skal justeres eller organisationen skal forandres.

Han står bag THINK ABOUT IT der siden 1999 har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Microsoft, Novo Nordisk, Novozymes, Leo Pharma, Danske Bank, Pfizer, Danica Pension, Georg Jensen, Grundfos, Top Danmark m.fl.

Flemming har etableret en skole i Bhutan for 250 udsatte børn i med terre des homme, og underviser på Akademiet for Talentfulde Unge samt støtter DIGNITY’s arbejde mod tortur.

Claus Kjeldsen - Økonom og Administrerende direktør for om og Instituttet for Fremtidsforskning

Claus Kjeldsen

TIDLIGERE ADM. DIREKTØR HOS INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING
Claus Kjeldsen er tidl. Adm. direktør hos Instituttet for Fremtidsforskning, uddannet økonom fra Århus Universitet og en international kendt keynote speaker.

Han har før arbejdet med diverse internationale samt globale virksomheder omhandlende større strategiske projekter. Herunder bl.a. produktionsvirksomheder, detail brands og offentlige institutioner.

Han beskæftiger sig blandt andet med, hvordan virksomheder, bestyrelser og samfund strategisk bør tilpasse sig nutidige og fremtidige trends.

Claus har tidligere arbejdet som management konsulent og som Adm. direktør for iværksætter og turn around virksomheder.

Claus er stifter og ejer af Heimdall Institute der udelukkende beskæftiger sig med fremtidsforskning og fremtidens mega trends. Mere info på heimdallinstitute.com.